KPV seuraesittely

KPV on 1930 perustettu jalkapalloseura, joka toimii yhdistyksenä nimellä KPV:n Juniorit ry (ly tunnus 0975991-0). Seuran tarkoituksena on toiminnallaan tukea ja edistää jalkapalloilun kehitystä jäsentensä keskuudessa sekä auttaa kotia kasvattamaan yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti tasapainoisia kansalaisia. KPV on myös kilpaurheiluseura, jonka tavoitteena on auttaa nuorta kehittymään omalle urheilijan huipulleen.

Paitsi nuorten kilpaurheiluseurana KPV antaa myös muille yhteiskunnan jäsenille erinomaisen mahdollisuuden toimia yhteiskuntaa tukevassa yhteisössä esimerkiksi valmentajana, joukkueenjohtajana tai monissa muissa seuran toimintaa tukevissa tehtävissä.

Vuosikokoukset

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistön vuosikokous. Sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan yhdistykselle vuosittain puheenjohtaja sekä seuran 3 – 7 jäsenisen hallituksen jäsenet kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenistä noin puolet on vuosittain erovuoroisia.

KPV:lla on kaksi sääntömääräistä vuosikokousta.

  • Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Syyskokouksessa hallitus esittää myös tulevan kauden toimintasuunnitelman ja budjetin. Lisäksi päätetään jäsenmaksujen suuruus (juniorijäsenmaksu, jäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu). Syyskokous valitsee jaostot sekä seuran edustajat tarvittaviin tilaisuuksiin.
  • Kevätkokouksessa (tilikokous) esitetään seuran edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään hallituksen vastuuvapautuksesta.
  • Molemmissa sääntömääräisissä kuten myös tarvittaessa ylimääräisissä koolle kutsutuissa yhdistyksen kokouksissa voi jäsenistö tuoda myös muita asioita seuran jäsenten päätettäviksi.
  • Yhdistyksen ylimääräisen jäsenkokouksen voi kutsua koolle hallitus tai vähintään 1/20 seuran äänioikeutetuista jäsenistä.

Miten KPV:n jäseneksi

KPV:n jäseneksi pääsee maksamalla seuran jäsenmaksun. Seuran kokouksessa äänioikeus on 15 vuotta täyttäneillä seuran jäsenillä. Jäsenmaksun voi maksaa seuran etusivulla olevasta nettilinkistä (- liity KPV:n jäseneksi tästä - ). Junioripelaajien jäsenmaksut hoidetaan joukkueiden kautta.

KPV:n organisaatio ja organisointi

Joukkueet

Seuraorganisaatiossa KPV:n hallitus vastaa kokonaisuudesta ja yhteisistä asioista. Alaorganisaatioina toimivat joukkueet, joilla on oma talous (jokaisella joukkueella oma pankkitili joukkueen talouden pyörittämiseksi) ja joukkueen johto. Tileillä oleva raha on kuitenkin seuran yhteistä taloutta, joka tilikauden lopussa kootaan seuran yhteiseksi kirjanpidoksi KPV:n talousohjesäännön mukaisesti.

Edustusjoukkueet: Aikuisten edustusjoukkueet ovat KPV:n junioriputken ylin taso ja pyrimme tukemaan niiden toimintaa mahdollisimman hyvin. Tavoitteemme on pitää kilpailujärjestelmän ”putken” ehjänä lapsista aikuisiin asti. Edustusjoukkueiden toiminta voidaan hoitaa itse tai tehdä yhteistyöseurojen kautta. Edustusjoukkuepaikka voidaan luovuttaa vuokrasopimuksella OY:n hoidettavaksi.

Akatemiajoukkueet: KPV järjestää junioriputken yläpäässä akatemiatoimintaa, jonka tavoitteena on tukea pelaajan kehittymistä omalle huipputasolleen. Tämä tarkoittaa akatemiajoukkueiden pelaamista mahdollisimman korkealla sarjatasolla amatööripohjalta. Akatemian joukkueessa voi olla aikuisia pelaajia tukemassa nuorempien kasvamista yhä paremmiksi kilpaurheilijoiksi. Akatemiajoukkueet voivat myös tukea edustusjoukkueita esimerkiksi harjoittelun ja peliajan suhteen.

Juniorijoukkueet: Juniorijoukkue perustetaan syksyisin vuosittain ja ikäluokittain seuraavana vuonna 7-vuotta täyttäville junioreille niin poikiin kuin tyttöihinkin. Tästä eteenpäin mennään vuosi kerrallaan aina B-junioreihin asti. B:n jälkeen siirrytään akatemiatoimintaan. Jokaisella juniorijoukkueella on oma joukkueorganisaationsa seuran valitseman vastuuvalmentajan ja joukkueenjohtajan johdolla. Juniorijoukkue valitsee vanhempainkokouksessa toimihenkilönsä, joista yksi tärkeimmistä on joukkueen tilinkäyttöoikeuden saava taloudenhoitaja.

Juniorijoukkueiden pankkitili avataan seuran toimesta ja ly-tunnuksella. Kaikki tileillä olevat varat ovat seuran omaisuutta, joka on luovutettu joukkueen käyttöön. Tilistä on pidettävä myös kirjanpitoa, joka yhdistetään seuran kirjanpitoon tilikausittain (1.12 – 30.11).

KPV:n kussakin ikäluokkajoukkueessa tehdään vuosittain omaa joukkuetta koskeva toimintasuunnitelma ja siihen oleellisesti liittyvä budjetointi huomioiden seuran jäsenmaksut, varusteiden hankinta sekä harjoitteluun ja pelaamiseen liittyvät kustannukset.

Tukirakenteet, yhteistyö ja yhteydenpito

KPV:n Juniorit ry on monin tavoin sitoutunut ja yhteistyössä ympäröivään yhteiskuntaan. Sen vuoksi seuralle on tärkeää, että toimitaan yhteiskunnan sääntöjen mukaisesti. Talous ja siihen liittyvät ilmoitukset hoidetaan ajallaan ja oikein. Lähiympäristössä Kokkolan kaupunki ja alueen muut seurat ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita. Lajiympäristössä tärkein yhteistyökumppanimme on Suomen Palloliitto, jonka jäsenenä noudatamme sen sääntöjä.

Seuran sisäisesti ja ulkoisestikin viestintää hoidetaan JOPOX-sivuston kautta. Siinä jokaisella joukkueella on oma sivustonsa yhteydenpitoon ja viestintään. Yhteydenpitovälineitä voivat olla myös erilaiset some-kanavat sekä tietenkin perinteiset sähköpostit, puhelimet ja muu viestintä.

Ulospäin KPV haluaa näyttäytyä yhtenäisenä, joten on tärkeää, että peliasut ja muut varusteet ovat joukkueilla yhtenäiset ja seuran hallituksen hyväksymät.

Green Family, yksi yhteinen perhe, yksi yhteinen tavoite

Perinteinen – Luotettava - Rohkea

KPV:n Juniorit Ry


KPV Klubi

Antti Chydeniuksenkatu 71

67100 Kokkola