Kysellään tärkeimmiksi koettuja asioita sekä palautetta kaudesta 2021