18
KES
15.00
C09-pojat, C-14 YKKÖNEN

KPV - HK/Ysikaks Nivala YJ  5 - 1

Santahaka nurmi 3

KPV:n Juniorit Ry


KPV Klubi

Antti Chydeniuksenkatu 71

67100 Kokkola