27
KES
19.10
C07-pojat, P15 Ykkönen

KPV Vihreä - VPS J YJ/2  4 - 6

Santahaka 1 N